Pravidlá súťaže

Názov súťaže: Podcast roka

Podtitul: Oceňovanie najlepších slovenských podcastov

Vyhlasovateľ:
okto.digital s.r.o.
Nobelova 6
831 02 Bratislava

IČO: 50734547
DIČ: 2120448572
IČ DPH: SK2120448572

Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.117462/B

Základné pravidlá

 1. Organizátorom súťaže je Shtoodio – podcastový boutique a webový portál skpodcasty.
 2. Výkonným orgánom súťaže je prípravno-organizačný tím (ďalej len „POT“), zložený z 2 zástupcov Shtoodio a 2 zástupcov skpodcasty. POT rieši exekutívu súťaže a dohliada na súlad priebehu súťaže s platnými pravidlami.
 3. Cieľom súťaže je prostredníctvom poroty a verejnosti ohodnotiť najlepšie podcasty vytvorené slovenskými subjektami za predošlý kalendárny rok. 
 4. Súťaž je určená len pre autorov podcastov (nie rozhlasové  a rádiové relácie).
 5. Do súťaže sa môžu prihlásiť len tí autori, ktorých podcasty boli publikované v uplynulom kalendárnom roku.
  1. Sú v slovenskom jazyku, určené pre slovenského poslucháča. Rozhoduje jazyk nastavený v hostingu podcastu v momente zastavenia registrácie.
  2. Sú v audio formáte a sú dostupné aspoň na podcastovom portáli skpodcasty. (Proces pridania podcastu na skpodcasty je automatizovaný na základe RSS feedu.)
  3. V období január až december 2022 mali vypublikovanú aspoň jednu epizódu. 
  4. Jeden podcast môže byť zaradený len do jednej kategórie. Rozhoduje kategória nastavená v hostingu podcastu v momente zastavenia registrácie. 
 6. Úvodnú selekciu zo všetkých prihlásených podcastov pripraví POT na základe dát a rebríčkov, ktoré sú verejne dostupné na podcastových platformách. POT si zároveň vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky a pochybnosti o jej pôvode a originalite nezaradiť prihlásený podcast do súťaže. POT bude kontrolovať a posudzovať formálne náležitosti prihlášky, rovnako tak v prípade sporných bodov v prihláške rozhoduje o zaradení a/alebo nezaradení prihláseného podcastu do súťaže.
 7. V prípade, že archívne položky z RSS feedu podcastu miznú a v čase ukončenia registrácie nebude dostupná žiadna epizóda zo súťažného roka, rozhodnú archívne informácie z webu podcastu. Ak organizátori nenájdu informácie, podcast vyradia, podcaster sa môže odvolať a dokázať, že podcast v 2022 vychádzal a bude zaradený späť do súťaže.
 8. Víťazi budú ocenení v piatich kategóriách a dvoch extra oceneniach, za ktoré získajú originálne ceny.
 9. Finálne poradie podcastov, vrátane víťazov vo všetkých kategóriách bude po ukončení súťaže zverejnené na webovej stránke www.podcastroka2023.sk

Súťažné kategórie

 1. Súťaží sa v piatich hlavných kategóriách a dvoch extra oceneniach. Rozdeleniu do kategórií predchádzalo usporiadanie podľa podcastových kategórii Apple Podcastov a Spotify.

  1. POKROK – hlavná kategória. Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty, ktoré sú zamerané na biznis a rast.
   Primárne kategórie: Biznis / Technológie / Veda / Vzdelávanie
   Sekundárne kategórie: Kariéra / Podnikanie / Investovanie / Manažment / Marketing / Non-Profit / Kurzy / Ako na / Jazyky / Self Help / Astronómia / Chémia / Vedy o Zemi / Vedy o živote / Matematika / Prírodné vedy / Príroda / Fyzika / Spoločenské vedy
  2. ROZHĽAD – hlavná kategória. Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty, ktoré reflektujú na dianie doma a v zahraničí.
   Primárne kategórie: Správy / Vláda
   Sekundárne kategórie: Obchodné správy / Denné správy / Správy o zábave / Novinky / Politika / Športové správy / Tech News
  3. ZO ŽIVOTA – hlavná kategória. Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty na témy, s ktorými sa stretávame každý deň.
   Primárne kategórie: Deti a rodina / Náboženstvo a duchovnosť / Šport / Voľný čas / Zdravie a fitness
   Sekundárne kategórie: Alternatívne zdravie / Fitnes / Medicína / Mentálne zdravie / Sexualita / Výživa / Vzdelávanie pre deti / Rodičovstvo / Domáce zvieratá a zvieratá / Príbehy pre deti / Animácie a komiks/ Automobilový priemysel / Letectvo / Remeslá / Hry / Koníčky / Dom a záhrada / Video hry / Budhizmus / Kresťanstvo / Hinduizmus / Islam / Judaizmus / Náboženstvo / Duchovno / Basketbal / Beh / Bejzbal / Divočina / Fantasy športy / Futbal / Golf / Hokej / Kriket / Plávanie / Ragby / Tenis / Volejbal / Zápasenie
  4. ATELIÉR  – hlavná kategória. Kategória, do ktorej sa zmestia všetky umelecké a historické artefakty.
   Primárne kategórie: História / Hudba / Televízia a film / Umenie
   Sekundárne kategórie: Knihy / Dizajn / Móda a krása / Jedlo / Muzické umenie / Výtvarné umenie / Hudobný komentár / Hudobná história / Hudobné rozhovory / After Shows / Dejiny filmu / Filmové interviews / Filmové recenzie / Televízne recenzie
  5. VYPÍNAČ – hlavná kategória. Kategória, do ktorej sú zaradené podcasty, ktoré ponúkajú zábavu, oddych a relax.
   Primárne kategórie: Fikcia / Komédia / Skutočný zločin / Spoločnosť a kultúra.
   Sekundárne kategórie: Comedy Interviews / Improv / Stand-Up Comedy / Komediálna fikcia / Dráma / Sci-fi / Dokumentárne / Osobné vestníky / Filozofia / Miesta a cestovanie / Vzťahy
  6. UCHO – extra ocenenie. Podcasterský objav roka 2022, ktorý vyberie porota zo všetkých zaregistrovaných podcastov
  7. MILÁČIK – extra ocenenie. Podcast s najväčším počtom hlasov, ktorý vyberie verejnosť zo všetkých zaregistrovaných podcastov.

Ceny

 1. V každej kategórií a rovnako aj v oboch extra oceneniach bude odovzdaná cena pre víťaza, ktorý získa najväčší počet bodov od poroty a/alebo hlasov od verejnosti. Odmenou pre každého víťaza bude soška. Neexistuje žiadna alternatíva v hotovosti.
 2. Výhru pre hlasujúceho získava hlasujúci, ktorého odoslaný hlasovací formulár bol organizátorovi prostredníctvom uvedenej webovej stránky www.podcastroka2023.sk doručený a náhodne vyžrebovaný zo všetkých doručených registračných formulárov za celé hlasovacie obdobie.

Prihláška

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každý autor podcastu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v základných pravidlách.
 2. Organizátor súťaže automaticky zaradí do súťaže všetky slovenské podcasty, ktoré spĺňajú kritéria zapojenia. V prípade, že sa podcaster súťaže zúčastniť nechce, je potrebné aby tento úkon vykonal prostredníctvom registračného formulára uvedeného na webovej stránke organizátora.
 3. Prihlášky nie sú sprevádzané vstupným poplatkom.
 4. Údaje a informácie uvedené v kontaktnom formulári prihlášky: 
  1. Názov podcastu
  2. Autor podcastu
  3. Kontaktný mail
  4. Súťažná kategória
  5. Link na podcast z skpodcasty.sk
  6. Vyber, či sa chceš zúčastniť súťaže Podcast roka 2023 (Áno/Nie)
  7. Link na top epizódu 2022 z skpodcasty.sk
  8. Informácie o podcaste
  9. Publikovanie v roku 2022 
  10. Súhlas s pravidlami súťaže
  11. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  12. Potvrdiť údaje
 5. Po odoslaní prihlášky odosielateľ automaticky obdrží na uvedenú mailovú adresu potvrdzovací mail. 

Porota

 1. Porota – určená organizátorom, tvorená z osobností slovenskej audio tvorby a médií, vyberie podcasty, ktoré vytvárajú vysokokvalitný, epizodický obsah, konzumovaný ich odberateľmi a zostaví v každej kategórii SHORTLIST (ďalej len “nominácie”) najlepších 5 podcastov. Organizátor súťaže do zoznamu nominácií nezasahuje, je plne v kompetencii poroty.
  1. Kritéria výberu nominácií
   1. OBSAH. Je obsah zaujímavý, pútavý a je podaný dobre? Sú hostia a príbehy originálne? Vyniká podcast obsahom vo svojej kategórii? Motivuje obsah k pravidelnému počúvaniu? Je výber tém a dramaturgia prispôsobená cieľovej skupine?
   2. FORMA. Dá sa dobre rozumieť reči/prejavu moderátora/hostí? Sú súčasťou podcastu aj iné audio elementy – sú vhodne použité? Má podcast reprezentačný vizuál? Sú výstižne popísané Show notes? Sú splnené technické parametre podcastu? Je dodržaná pravidelnosť v publikovaní?
   3. VÝNIMOČNOSŤ. Ako pracuje podcaster s publikom (v podcaste aj mimo neho)? Vyniká voči iným podcastom vo svojej kategórii? Motivuje jeho obsah k pravidelnému počúvaniu? Robí live eventy, ponúka merch, má vlastný web, robí obsah navyše, buduje komunitu…?
  2. Spôsob hodnotenia
   1. Hodnotenia sa zúčastňuje každý člen poroty, uvedený na webovej stránke www.podcastroka2023.sk, ktorý do vopred dohodnutého termínu s organizátorom prostredníctvom interného hlasovania, pridelí podcastom v každej z hlavných kategórii určitý počet bodov.
   2. Výhru za prvé miesto v danej kategórií získava autor toho podcastu, ktorý v hlasovaní poroty dostal (v príslušnom poradí) najvyšší počet bodov a v hlasovaní verejnosti získal (v príslušnom poradí) najväčší počet hlasov. 
   3. V zmysle celkového hodnotenia bodov predstavuje váha bodov od poroty 50% a váha hlasov od verejnosti 50%.
   4. V prípade, že bude v danej kategórii viac podcastov so zhodným počtom bodov, vyberie víťazný podcast POT.
   5. Extra ocenenie “UCHO” vyberie a vyhlási porota na základe ich vzájomnej dohody a spoločného konsenzu

Online hlasovanie verejnosti

 1. Hlasovania sa, môže zúčastniť každý, kto prostredníctvom hlasovacieho formulára umiestneného na stránke www.podcastroka2023.sk zahlasuje za svoj obľúbený podcast alebo podcasty.
 2. Z možnosti hlasovania sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom vzťahu s organizátorom alebo vyhlasovateľom.
 3. Hlasovanie je umožnené na jednu emailovú adresu jedenkrát za deň od začatia hlasovania až po jeho ukončenie. Začiatok a koniec hlasovania určuje organizátor. Hlasy prijaté po ukončení hlasovania nebudú akceptované ako súťažné. 
 4. V hlasovacom formulári musí hlasujúci vybrať vždy jednu odpoveď v každej kategórií.
 5. Údaje a informácie uvedené v hlasovacom formulári: 
  1. Meno a Priezvisko
  2. Kontaktný mail
  3. Výber podcastu
 6. Osoby, ktoré sa zúčastnia online hlasovania vyhlasujú, že:
  1. súhlasia s podmienkami uvedenými v týchto pravidlách
  2. poskytujú súhlas na spracovanie osobných údajov
  3. svoju účasť budú uskutočňovať vo vlastnom mene a na vlastný účet. 
 7. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania o hodnotnú cenu je správne vyplnený hlasovací formulár.
 8. Po odoslaní hlasovacieho formulára odosielateľ automaticky obdrží na uvedenú mailovú adresu potvrdzovací mail.
 9. Len overené hlasy sa započítajú do celkových výsledkov a žrebovania o ceny.
 10. Predmet výhry/výhier je uverejnený na podstránke hlasovanie na webstránke podcastroka2023.sk. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť počet a druh výhier.
 11. Organizátor náhodne vyžrebuje jedného víťaza alebo viacerých víťazov spomedzi hlasujúcich. Žrebovanie bude prebiehať počas odovzdávania cien pod dohľadom dvoch zástupcov POT. 
 12. Víťaza bude organizátor kontaktovať na mail uvedený v hlasovacom formulári. V prípade, že výherca neodpovie do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo opätovného žrebovania. 
 13. Výhercovia budú následne vyzvaní na zaslanie adresy doručenia a telefónneho čísla.
 14. Kontaktné údaje poskytnuté organizátorovi slúžia pre identifikáciu hlasujúceho, odovzdanie a doručenie výhier, ako aj uľahčenie komunikácie organizátora s výhercami. Prostredníctvom kontaktných údajov sa pri preberaní výhry bude overovať správnosť a platnosť údajov poskytnutých údajov.
 15. Organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhier. Organizátor doručuje výhry len na existujúce adresy v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade, ak sa po zaslaní kontaktných údajov od výhercu preukáže, že doručovacia adresa je mimo územia Slovenskej republiky, organizátor si vyhradzuje právo opätovného žrebovania. 
 16. Nikto z výhercov nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu, a to ani na takú, ktorá spĺňa pravidlá definované pre tieto účely. Výhru nie je možné v zmysle ust. § 845 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov súdne vymáhať, výmena výhry za peniaze v hotovosti alebo za iné nepeňažné plnenie je vylúčená.
 17. Organizátor si vyhradzuje právo online hlasovanie predĺžiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jeho pravidlá, kedykoľvek bez udania dôvodov, alebo poskytnutia kompenzácie. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia nových pravidiel na webe www.podcastroka2023.sk.

Pôvodnosť a práva

 1. Organizátor je oprávnený vyhlásiť za neplatné a neprihliadať na hlasy, pri ktorých je dôvodné podozrenie, že neboli vykonané unikátnym hlasujúcim (napr. hlasovacie roboty a pod.).
 2. Rozhodnutie POT o všetkých záležitostiach ovplyvňujúcich túto súťaž je konečné a právne záväzné. Nebude sa viesť žiadna korešpondencia.
 3. Z dôvodov, ktoré organizátor nemôže ovplyvniť, môže byť potrebné zmeniť miesto a/alebo dátum súťaže. V takom prípade budú organizátori čo najskôr informovať o presune miesta a/alebo dátumu.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť kategórie a porotu bez predchádzajúceho upozornenia súťažiacich. Rovnako si vyhradzuje právo aj na zmenu pravidiel súťaže. Takúto zmenu sú však organizátori povinný včas oznámiť všetkým zúčastneným.
 5. Vstupom do súťaže sa bude mať za to, že si účastník prečítal pravidlá, porozumel im a je nimi viazaný. 
 6. Organizátor súťaže sa pri zasielaní informačných mailov riadi nariadením GDPR a disponuje len tými mailovými adresami, ktoré sú verejne dostupné ako súčasť RSS údajov osloveného autora podcastu.
 7. Od všetkých účastníkov súťaže sa môže vyžadovať, aby sa zúčastnili na publicite pred, počas a po podujatí a súhlasili s použitím ich mena a obrázkov na takéto účely.
 8. Účasťou v súťaži účastníci súhlasia, že v prípade výhry majú organizátor a/alebo vyhlasovateľ právo bezplatne využiť ich osobné údaje, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavy osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.) na reklamné a marketingové účely bez obmedzenia.

Termíny

 1. Zahájenie registrácie podcastov – Apríl 2023
 2. Ukončenie registrácie podcastov – Apríl 2023
 3. Zverejnenie nominácií – Máj 2023
 4. Hlasovanie o najlepšie slovenské podcasty – Jún 2023
 5. Vyhlásenie víťazov – Jún 2023

Kontakt

Shtoodio – podcastový boutique
Adresa: Kapitulská 12, Banská Bystrica 97401

a

skpodcasty – webový portál
Adresa: Púpavová 680/24, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, 84104

E-mail: sutaz@podcastroka2023.sk
Telefonický kontakt: +421 949 002 295